top of page

פנטהאוז באזורי חן תל אביב

איך מכניסים אסטניסט לים בלי חול, זיעה ורעש? האמת שזה בלתי אפשרי...
הפתרון: להכניס את הים אליו הביתה (מטאפורית כמובן).
פנטהאוז תל אביבי הממוקם מול הים. החזון ליצור אווירת קיץ במשך כל השנה, גם כשהגשם דולף על הזגוגיות, לקום בבוקר ולהרגיש כאילו גל ים עצל חמק מן החוףאל תוך הבית.

bottom of page